thumbnail_NLA Hauge School of Management 1_edited.png

Om oss

Vi er linjeforeningen ved Hauge School of Management, som er del av NLA Høgskolen i Oslo. Vi går bachelor studiene innovasjon og ledelse, og økonomi og administrasjon ved HSM på NLA Høgskolen i Oslo. Vi ønsker å være en nettverksbyggende forening mellom næringslivet, Hauge School of Management, NLA Høgskolen og studentene. 

Vårt arbeid går ut på å fremme sosiale og faglige tilbud, og å arrangere foredrag med eksperter fra næringslivet. 

 
2021-04-24-Haugedagen_edited.jpg

Om Haugedagen

Næringslivet som driver for en bedre verden

Haugedagen arrangeres av linjeforeningen ved Hauge School of Management i samarbeid med NLA Høgskolen i Oslo.

Hauge School of Management er en del av NLA Høgskolens studietilbud på campus Oslo og Kristiansand og tilbyr bachelorprogram i Innovasjon og ledelse samt Økonomi og administrasjon.

Inspirert av Hans Nielsen Hauges liv og lære ønsker vi å sette fokus på hvordan næringslivet kan gjøre verden til et bedre sted. Vi inviterer inspirerende personer til å løfte frem viktige perspektiver rundt temaer som sosialt entrepenørskap, bærekraft, samfunnsansvar, politikk, og utdanning. Haugedagen ble for første gang arrangert våren 2021. 250 år etter Hauges fødsel.

 

Hvorfor Haugedagen?

Hvorfor ønsker vi å arrangere en dag som Haugedagen?

Haugedagen er til for å skape en arena hvor man kan bygge bro mellom økonomistudenter i Oslo og næringslivet, synliggjøre Hauge School of Management og for å sette samfunnsansvar i business på agendaen. Det er viktig for oss å sette fokus på det unike med vårt studiested hvor vi fokuserer på etikk, bærekraft, danning og samfunnsansvar.


Vi syns det er viktig å bidra til å løfte samtalen om business med en høyere hensikt ved å rette søkelyset på sosialt entreprenørskap, samfunnsbygging og bærekraft.

Adolph_Tidemand_-_Low_Church_Devotion_-_Google_Art_Project_9QGXjFzX4Caijw-e1513762341469.j
 
Airthings - Summer Interns 2021 - Sindre Suphellen.jpg

Sindre Suphellen
Initiativtaker for Haugedagen

"Vi ønsker å bidra til å løfte samtalen rundt business med en høyere hensikt"