top of page
2021-04-24-Haugedagen_edited.jpg

Om Haugedagen

Næringslivet som driver for en bedre verden

Haugedagen arrangeres av linjeforeningen ved Hauge School of Management i samarbeid med NLA Høgskolen i Oslo.

Inspirert av Hans Nielsen Hauges liv og lære ønsker vi å sette fokus på hvordan næringslivet kan gjøre verden til et bedre sted. Vi inviterer inspirerende personer til å løfte frem viktige perspektiver rundt temaer som sosialt entrepenørskap, bærekraft, samfunnsansvar, politikk, og utdanning. Haugedagen ble for første gang arrangert våren 2021. 250 år etter Hauges fødsel.

Om oss: About Us

Hvorfor Haugedagen?

Hvorfor ønsker vi å arrangere en dag som Haugedagen?

Haugedagen er til for å skape en arena hvor man kan bygge bro mellom økonomistudenter i Oslo og næringslivet, synliggjøre Hauge School of Management og for å sette samfunnsansvar i business på agendaen. Det er viktig for oss å sette fokus på det unike med vårt studiested hvor vi fokuserer på etikk, bærekraft, danning og samfunnsansvar.


Vi syns det er viktig å bidra til å løfte samtalen om business med en høyere hensikt ved å rette søkelyset på sosialt entreprenørskap, samfunnsbygging og bærekraft.

last ned.jpeg
Om oss: About Us
thumbnail_NLA Hauge School of Management 1_edited.png

Om arrangørene

Vi er linjeforeningen ved Hauge School of Management, som er del av NLA Høgskolen i Oslo. Vi går bachelor studiene innovasjon og ledelse, og økonomi og administrasjon ved HSM på NLA Høgskolen i Oslo. Vi ønsker å være en nettverksbyggende forening mellom næringslivet, Hauge School of Management, NLA Høgskolen og studentene. 

Vårt arbeid går ut på å fremme sosiale og faglige tilbud, og å arrangere foredrag med eksperter fra næringslivet. 

Om oss: About
Airthings - Summer Interns 2021 - Sindre Suphellen.jpg

Sindre Suphellen
Initiativtaker for Haugedagen

"Vi ønsker å bidra til å løfte samtalen rundt business med en høyere hensikt"

Om oss: Sitat
bottom of page