top of page

Haugedagen 2022

Næringslivet som bidragsyter for en bedre verden

Haugedagen 2022 ble arrangert på Oslo Scene, midt i Oslo. Vi inviterte til en inspirerende kveld om samfunnsansvar, sosialt entreprenørskap og bærekraft! Vi fikk besøk av mange spennende og dyktige mennesker fra næringslivet, som ga sine innspill til hvordan næringslivet kan bidra til en enda bedre verden!
Kvelden hadde aldri blitt den samme uten de engasjerte foredragsholdere som tok seg tid til å komme på Haugedagen 2022. Tusen hjertelig takk til dere!

barcode-skyline-in-oslo.jpeg

Møt bidragsyterne fra Haugedagen 2022

Daniel Siraj_edited.jpg

Daniel Siraj

Konsernsjef, OBOS

Ved å skaffe folk gode hjem og oppfylle deres boligdrøm, ble Daniel Kjørberg Siraj Obos nye konsernsjef høsten 2021. Som øverste leder for en av Nordens største boligbyggere, vil han bidra til å bygge boliger for folk i gode og dårlige tider. Med ulike roller har han vært en del av Obos siden 2004. Merittlisten hans er lang med bred erfaring innenfor politikk og ulike styreverv hos enkelte bedrifter.
Han har et stort samfunnsengasjement og brenner for bærekraft. Vi gleder oss til å høre hva han tenker næringslivet som bidragsyter for en bedre verden.

Sondre Høysæter.jpeg

Sondre Høysæter

Daglig leder, Hope for Justice Norge

Med et stort hjerte for mennesker i nød, etablerte Sondre Kråkenes Høysæter hjelpeorganisasjonen, Hope for justice Norge i 2008 i Stavanger. Deres visjon er å bekjempe moderne slaveri og menneskehandel. Dette ved å redde ofre, rehabilitere liv, forebygge, reformere og opplyse samfunnet. Vi ser frem til å høre mer fra daglig leder, gründeren og familiemannen om det viktige samfunnsansvaret Hope for justice bidrar med for en bedre verden.

Rebekka Løken Kvalsund.jpeg

Rebekka Løken Kvalsund

Prosjektleder, Circular Norway

Hun brenner for et bærekraftig og rettferdig samfunn med tilgang til grønne arbeidsplasser. Rebekka Løken Kvalsund er prosjektleder i Circular Norway og tror på kraften av sirkulær økonomi. Hun mener det kan ligge til grunn for å finne nytenkende løsninger som gagner samfunnet, naturen og klimaet. Med utdanning innen business og arbeidserfaring med FN´s bærekraftsmål, blir det spennende å høre hennes tanker om næringslivet og hvordan de som samfunnsaktør bidrar til en bedre verden.

Danat2_edited.jpg

Danat Tekie

Seniorkonsulent, Monitor Deloitte

Danat en engasjert person med bakgrunnn som sosial entreprenør. Hun har blant annet vært med på å bygge oppstartene Young Sustainable Impact (YSI) og Future Leaders Global. I dag jobber Danat med bærekraft, innovasjon og strategi i Monitor Deloitte som senior consultant. Vi gleder oss til å høre mer av hennes erfaringer og perspektiver!

MAaaaaannnn.jpeg

Sigurd Engevik Jørgensen

Direktør, Yara International

Sigurd Engevik Jørgensen er direktør for Yara International, en verdensledende leverandør og  konsern for kjemi og gjødsel med opphav i Norge. Med salg i over 120 land og med fokus på samarbeid, klima og bærekraft, dyrkes det kunnskap for å ta vare på kloden og brødfø verdens befolkning. Det blir spennende å lytte til direktøren som har vært innom en rekke av bedrifter tidligere både nasjonalt og internasjonalt, og har bred erfaring innen business, kommunikasjon og ledelse. Vi ser frem til å høre mer om hans viktige samfunnsansvar for en bedre verden.

Skjermbilde 2022-03-08 kl. 20.10.07.png

Mette Øinæs Habberstad

Prosjektutvikler, SoCentral

Mette Øinæs Habberstad er prosjektutvikler i SoCentral, som er et ideelt selskap som jobber for felles framtid. SoCentral er opptatt av å skape nye løsninger som kan endre samfunnet. Dette ønsker de å gjøre gjennom brede samarbeid med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne løsninger på vanskelige samfunnsutfordringer. SoCentral tror på at veien til 2030 ikke bare handler om å kutte klimagasser, men også ved å styrke menneskers livskvalitet og muligheter. Mette jobber blant annet med å utvikle en bærekraftig driftsmodell for urbane grendehus. Vi er veldig spent på å høres Mettes erfaringer, og hennes tanker om hvordan næringslivet kan være en bidragsyter for en bedre verden.

Wilhelm-Empower.png

Wilhelm Myrer

CEO, Empower

Wilhelm Myrer er CEO og grunnlegger av gjenvinnings-organisasjonen, Empower. Her fokuseres det på gjenvinning og resirkulering av plast  Myrer har lang erfaring innen bransjer som spenner fra olje og gass, fornybar energi, gruvedrift, blokkjedeteknologi og apputvikling. For tiden er han styreleder i Oslo Blockchain Cluster og solenergiselskape Soliga Energi, og brenner for miljøet. Han har over 14 års erfaring som gründer på tvers av ulike sektorer og oppstartsbedrifter. Det blir spennende å høre mer fra hans samfunnsengasjement for en bedre verden.

Skjermbilde 2022-03-11 kl. 14.23.03.png

Sandra Celine Tollefsen

Gründer & daglig leder, Sisters in Business

Med fokus på arbeidsliv og samfunn, har Sandra Celine Tollefsen et mål om å bygge nettverk som inkludere innvandrerkvinner. Hun er gründer og daglig leder for nettverksprosjektet, Sisters in Business, (SiB),  hvor de produserer flotte og bærekraftige tekstilprodukter. Gjennom tekstilproduksjon og søm, ønsker SiB å hjelpe de som står aller lengst unna arbeidslivet i å lykkes med arbeid. Dette er inspirerende og vi ser frem til å høre mer fra daglig leder om deres prosjekt og arbeid for en bedre verden.

TL.jpeg

Truls Liland

Stipendiat & program direktør HSM

Truls har vært sentral i oppbyggingen av Hauge School of Management i Oslo som tidligere avdelingsleder og nå doktorgradsstipendiat. Liland kommer på Haugedagen for dele sine tanker om samfunnsansvar og næringslivet. Hans faglige og akademiske bakgrunn er mangfoldig, og han har bred erfaring innen organisasjonsutvikling, merkevarebygging og forretningsstrategi. I tillegg til å være stipendiat og høgskolelektor, har han jobbet innenfor ulike bedrifter som styreleder, direktør, markedssjef og banksjef. Vi gleder oss til å lytte til Liland, og om hans brann for Hans Nielsen Hauges etikk og virke, i tillegg til hans engasjement for en bedre verden.

Haugedagen 2022

Aftermovie

bottom of page